GAMART

Taśmy znacznikowe

Taśmy ostrzegawcze do oznakowania sieci przesyłowych rurociągu gazowego, sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa taśma na całej długości jest perforowana, co zapobiega gromadzeniu się cieczy i gazu. Taśmy lokalizacyjne do oznakowania sieci gazowych poprzez zastosowaną wkładkę stalową podobnie jak w przypadku taśm do sieci telekomunikacyjnych zapewniają łatwość i pewność lokalizacji. Nadruk na całej długości taśmy, ułatwia szybką identyfikację rodzaju sieci.

Specyfikacja taśm:
» nadruk na całej długości taśmy pozwalający na jednoznaczną identyfikację rodzaju sieci
» zastosowanie perforowania na całej długości taśmy zwiększa bezpieczeństwo
» zapobiegają gromadzeniu się cieczy i gazu