GAMART

Rury PE warstwowe

Rury PE do gazu wykonane z materiału PE 100 dzięki swojej warstwowej, nierozdzielnej mechanicznie strukturze, są szczególnie bezpieczne i odporne zarówno na obciążenia punktowe, jak również na uszkodzenia i zarysowania powstające podczas układania rurociągu w gruncie rodzimym, bez stosowania obsypki i podsypki piaskowej. Rury warstwowe są litymi posiadającymi zintegrowaną kolorową warstwę zewnętrzną. Jest ona odporna na oddziaływanie otoczenia i występujące przez długi okres czasu naciski punktowe. Wysoka odporność rur na powolną propagację pęknięć gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania instalacji i pozwala spełnić wszystkie wymagania techniczne i jakościowe stawiane nowoczesnym metodom budowy rurociągów.

Cechy rur warstwowych PE:
» bezpieczne i odporne zarówno na obciążenia punktowe
» odporność rur na powolną propagację pęknięć
» spełniają wszystkie wymagania techniczne i jakościowe stawiane nowoczesnym metodom budowy rurociągów