GAMART

Certyfikat ISO 9001:2015

 Firma Gamart S.A. uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nadany przez Bureau Veritas Certification.

Certyfikat potwierdza, iż System Zarządzania Jakością funkcjonujący w Gamart S.A. został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie: Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych – kształtki poliolefinowe.