GAMART

Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI GAMART S.A.
 
Firma GAMART S.A. jest czołowym w Polsce producentem i dostawcą wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym kształtek poliolefinowych spełniających wymagania i zaspokajających najbardziej wygórowane potrzeby naszych klientów. Nasze wyroby są zgodne z wymaganiami technicznymi, jakościowymi jak również z wymaganiami prawnymi.
Realizacji niniejszej Polityki Jakości służy wdrożony w firmie GAMART S.A. System Zarządzania Jakością, zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015.
 
Do naszych głównych celów zaliczyć można:
- poszerzanie gamy oferowanych produktów,
- oferowanie profesjonalnej obsługi klientów na każdym etapie współpracy,
- systematyczne modernizowanie posiadanego parku maszynowego i pozostałej infrastruktury,
- współpracę ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami gwarantującymi najwyższą jakość dostarczanych surowców i materiałów,
- wdrażanie innowacyjnych technologii.
System Zarządzania Jakością funkcjonujący w naszej organizacji stwarza doskonałe warunki rozwojowe dla naszej firmy i jej pracowników, a także umożliwia nam uzyskanie oczekiwanych wyników finansowych.
 
Polityka Jakości GAMART S.A. pełni m.in. następujące funkcje:
- jest podstawą do określania celów i zadań w realizowanych procesach oraz do ciągłego doskonalenia wyrobów i zwiększania ich zaawansowania technicznego,
- budowanie obecnej i perspektywicznej wiarygodności firmy, jako solidnego i niezawodnego partnera,
- osiągnięcie silnej i konkurencyjnej pozycji rynkowej.
 
Prezes Zarządu zobowiązuje się zapewnić niezbędne środki finansowe i organizacyjne do wdrożenia i utrzymania SZJ zgodnego z wymogami ISO 9001:2015.
Pracownicy firmy GAMART S.A. zobowiązują się do spełniania wymagań klientów i innych związanych z naszą działalnością, a jednocześnie zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z
wymogami ISO 9001:2015.
 
Polityka Jakości