Odwodnienia liniowe

 Korytka z rusztem ocynkowanym i żeliwnym:
   

 

Kanały z polimerobetonu lub betonu włóknistego. Szerokości od 100mm do 300mm z spadkiem lub bez spadku. Odporne na działania mrozu i soli, dzięki zastosowaniu odpowiedniego rodzaju rusztu klasy od A 15 do F 900 można stosować na obszarach o dużym obciążeniu np.: lotniska, bazy kontenerowe, obiekty przemysłowe, stacje benzynowe, autostrady i ulice.

 
 Skrzynki rozsączające:
       

 System rozsączania i zagospodarowania wód opadowych spełnia spełnia dwa podstawowe zadania: podziemną retencję wody i jej rozsączanie. Skrzynka rozsączająca zapewnia możliwość magazynowania dużej ilości wody i zachowuje się stabilnie po zabudowaniu w ziemi. Boki skrzynki wykonane są z krat skonstruowanych w oparciu o obliczenia dopuszczalnego obciążenia statycznego, a całość została szczelnie owinięta geowłókniną. Pojedyncze skrzynki mogą być dowolnie ułożone w zależności od potrzeby. W ten sposób powstają obszary dla zatrzymywania wody deszczowej, w których deszczówka najpierw jest zbierana, a później dalej rozprowadzana. Odwadniane powierzchnie np.: obiekty sportowe, parkingi, stacje paliw, terenów zielonych.

 
 Separatory tłuszczu:
     

 

Separatory tłuszczu stosuje się tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu. Urządzenie instaluje się blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych np.: na wylocie ścieków z kuchni, restauracji, hotelach, masarniach, barach. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie, lecz osadza się na ściankach rur. Powoduje nieprzyjemny zapach oraz zatyka przewody.

 
  Separatory lamelowe i koalescencyjne:
   

Separatory lamelowe stosuje się w sieciach kanalizacji deszczowej jako urządzenia stanowiące jeden z elementów podczyszczania ścieków opadowych. Oczyszczają ścieki pochodzące ze zlewni miejskich, drogowych i obiektowych. Separator montuje się je przy drogach i autostradach, parkingach, strefach komunikacji miejskiej, bazach sprzętu transportowego. 

Separatory koalescencyjne służą do podczyszczania ścieków opadowych i ścieków technologicznych. Stosuje się je dla zlewni o zwiększonym zagrożeniu występowania zanieczyszczeń ropopochodnych, stacji benzynowych, warsztatów samochodowych, parkingów. Separator koalescencyjny powinien być również stosowany przy szczególnie chronionych akwenach.