Żeliwo

Zasuwa wody:
    

 Stosowane do montażu w instalacjach do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, ciśnienie robocze do 1,6 MPa. Występują jako kołnierzowe: wąskie 011 i szerokie 002 wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego w wymiarach od 25 mm do 1200 mm. Rodzaje zasuw: miękko uszczelnione, nożycowe, pierścieniowe. W zakresie średnic DN 25 do DN 50 stosowane jako zasuwy przyłączeniowe gwintowane, kielichowe, ze złączką do skręcania do rur PE.

 
Hydranty:
 

Produkowane są w wersjach: podziemne z pojedynczym lub dodatkowym zamknięciem, nadziemne posiadające dwa boczne wyloty z nasadami do przyłączania urządzeń p-poż.i czerpania wody, z zabezpieczeniem wypływu w przypadku złamania, hydranty ozdobne, oraz zdroje uliczne. Przeznaczone do wody konsumpcyjnej i przemysłowej o temperaturze do 50 st. C i ciśnieniu nominalnym do 1,6 MPa. w średnicach DN 80 DN 100.

 
Nawiertki:
   

 

Służą do wykonania przyłącza wodociągowego na rurach PVC, PE, stalowych, żeliwnych, azbestowych bez konieczności odcinania dopływu wody. Zakres ciśnienia do 1,6 MPa. Wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Wyposażone w grzybek nacinający który jest jednocześnie zaworem odcinającym.

 
Zasuwa gazowa:
 

 

Służą do montażu w instalacjach do przesyłania gazu ziemnego o średnim ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa i temperaturze czynnika od -20 st. C do + 60 st. C. Występują jako wąskie i szerokie wykonane z żeliwa sferoidalnego w wym. od 25 mm do 600 mm.

 Łączniki rurowe RR:
   

 Służą do połączeń bosych końców rur żeliwnych, stalowych, azbestowo-cementowych, oraz PVC w zakresie średnic od DN 50 do DN 800, przy ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa i temperaturze pracy do 120 st. C..

 
  Łączniki rurowo-kołnierzowe RK:
   

 Stosuje się do połączenie bosych końców rur żeliwnych, stalowych, azbestowo-cementowych, oraz PVC z armaturą kołnierzową w średnicach od DN 50 do DN 800.W zakresie ciśnienia roboczego 1,0 MPa, lub 1,6 MPa i temperaturze pracy do120 st. C.

 
 Łączniki kołnierzowe do rur PE:
 

 Służą do połączenie armatury kołnierzowej z instalacją z rur PVC i PE w zakresie średnic od DN 50 do DN 300 przy ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa i temperaturze pracy do 120 st. C

 
 Doszczelniacze złączy kielichowych:
   

 Stosuje się przy doszczelnianiu złączy kielichowych w wodociągach gazociągach oraz instalacjach przemysłowych. Występują w średnicach od DN50 do DN300.

 
 Przepustnice:
   

 Mają zastosowanie przy regulacji ograniczenia przepływu czynnika np.(woda przemysłowa, morska , słodka, oleje napędowe i opałowe, ścieki komunalne, powietrze, gaz oraz inne czynniki neutralne w zależności od zastosowania materiałów na pierścieniach uszczelniających). Produkowane w jako kołnierzowe i zwrotne. W średnicach od DN 80 do DN 700 i ciśnieniu roboczym max. 1,0 MPa, 1,6 MPa, 2,5 MPa, oraz temperaturze pracy max 150 st. C.

 
 Zawory zwrotne:
   

 Stosuje się w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych do zabezpieczenia przed zwrotnym przepływem cieczy. W zależności od zastosowania występują jako kulowo-kolanowe, kulowo- kołnierzowe, kulowo- gwintowane, grzybkowe, klapowe, kołnierzowe, w średnicach od DN 50 do DN 600, ciśnieniu roboczym max. 1,0 MPa, 1,6 MPa, 2,5 MPa i temperaturze pracy max 150 st. C.

 
 Zawory zwrotne antyskażeniowe:
   

 Mają zastosowanie w instalacjach wodociągowych do zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci spowodowanych przez przepływ zwrotny. Charakteryzuje się dużą szczelnością przy niskim jak i przy dużym ciśnieniu. Produkowane są jako gwintowane w zakresie średnic DN15 do DN50, oraz jako kołnierzowe w zakresie średnic DN 50 do DN 200, maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,0 MPa lub 1,6 MPa i temperaturze pracy do 120 st. C.

 
 
 Zawory odpowietrzająco napowietrzające:
   

 Stosuje się w instalacji do przesyłu wody i ścieków do odpowietrzania i napowietrzania rurociągów w średnicach od DN 50 do DN 200 przy ciśnieniu roboczym max. 1,0 MPa lub 1,6 MPa i temperaturze pracy max 70 st. C.

 
 Wpusty ściekowe:
   

 

Wpusty ściekowe żeliwne występują w wersji pełno kołnierzowej, ¾ kołnierza oraz bez kołnierzowej. Przeznaczone są do odprowadzania wód opadowych z powierzchni utwardzonych z możliwością zabudowy w powierzchni drogi, częściowo w drodze i krawężniku bądź tylko w krawężniku. Produkowane z żeliwa szarego lub sferoidalnego w klasach obciążeń C250 i D400 z kratą luźną bądź uchylną z zamknięciem lub bez zamknięcia.

 
 Włazy żeliwne:
   

Włazy kanałowe żeliwne występują jako okrągłe i kwadratowe, w klasach obciążenia A15, B125, C250, D400, w rozmiarach fi 600 i fi 800 oraz kilku wysokościach. Produkowane z żeliwa szarego lub sferoidalnego z pokrywami luźnymi lub zabezpieczonymi ryglami bądź przykręcanymi.

 
Właz z wypełnieniem betonowym:
   

Włazy kanałowe z wypełnieniem betonowym.Produkowane jako wentylowane i nie wentylowane w klasach obciążeń B125, C250, D400 w rozmiarach fi 600 lub fi 800 i kilku wysokościach z pokrywą luźną lub przykręcaną.

 
Skrzynki:
   

 Skrzynki uliczne umożliwiają dostęp do armatury zabudowanej w ziemi np.:rurociągi wodne, gazowe, energetyczne, odwierty, przyłącza domowe, hydranty.Produkowane z korpusem żeliwnym lub PEHD w kilku rozmiarach oraz o stałej lub regulowanej wysokości w zależności od zastosowania.