Systemy do wody

Rury PE
  

 Rury ciśnieniowe jednorodne z PE80 i PE100 w kolorze czarnym lub niebieskim przeznaczone są do budowy sieci wodociągowych. Rury w mniejszych średnicach nawijane są jako kręgi(do DN110), natomiast większe średnice występują jako odcinki proste o długości 12mb. Zakres ciśnienia roboczego występuje od PN6 do PN16. Łączenie odcinków odbywa się za pomocą zgrzewania (doczołowego lub elektrooporowego) lub za pomocą kształtek skręcanych.

 

Rury PE warstwowe:

   

 Rury ciśnieniowe warstwowe z PE100 przeznaczone są do budowy sieci wodociągowych bez konieczności stosowania obsypki piaskowej. Dzięki zastosowaniu warstwy zewnętrznej (ochronnej) rura jest odporna zarówno na obciążenia punktowe, jak również na uszkodzenia i zarysowania powstałe podczas układania rurociągu w gruncie rodzimym, bez stosowania obsypki piaskowej.

 
Rury PVC:
 

 Rury ciśnieniowe z PVC-U stosuje się do budowy sieci wody pitnej oraz innych cieczy o ciśnieniu roboczym 0,6; 1,0; 1,6 MPA Występują jako odcinki kielichowane z uszczelką o długości 6mb. Łączenie odcinków odbywa się „na wcisk”tworząc szczelne połączenie. Zakres średnic od DN63mm do DN630mm. Rury z PVC-U można również łączyć z armaturą żeliwną i stalową.

 
Kształtki PVC:
   

 Kształtki ciśnieniowe z PVC-U wykonywane są standardowo na ciśnienie 1 MPa o wymiarach takich jak kielichy rur. Łączenie kształtek z rurami odbywa się „na wcisk”tworząc szczelna połączenie. Kształtki z PVC-U można również łączyć z armaturą żeliwną i stalową.

 
 Instalacja basenowa :
   

 System rur i kształtek z PVC-U przeznaczony jest do budowy instalacji basenowych jak również instalacji technicznych o zastosowaniu w hydroforniach, rolnictwie, szklarniach, zakładach przemysłowych. Ciśnienie nominalne ( maksymalne cienienie robocze ) wynosi 1,0 MPa, przy temperaturze do 25 C. Odporny na korozje i zarastanie kamieniem, nie wymaga konserwacji. Trwałość systemu 50 lat, bezpieczny dla zdrowia. Sposób łączenia rur i kształtek za pomocą kleju.

 
Szybkozłącza:
   

 Kształtki skręcane służą do połączenia rur PE w instalacjach domowych i sieciach wodociągowych wody pitnej. Standardowo występują w zakresie średnic od DN20 do DN110. Ich zaletą jest szybki i prosty montaż, odporność na korozję i starzenie się oraz możliwość wielokrotnego użytku. Wykonane połączenia są szczelne i niezawodne na długie lata.

 
Kształtki doczołowe PE:
   

 Kształtki segmentowe służą do połączenia rur klasy PE80 i PE100 w sieciach wodociągowych i gazowych za pomocą zgrzewania doczołowego. Występują jako mufy, redukcje, kolana(łuki segmentowe), trójniki i zaślepki. Występują w zakresie średnic od DN25 do DN1200 w klasie PE80 i PE100. Wykonane połączenia są szczelne i odporne wysokie ciśnienie przesyłanych mediów.

 
Kształtki elektrooporowe:
   

 Kształtki elektrooporowe służą do połączenia rur klasy PE80 i PE100 w sieciach wodociągowych i gazowych za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Występują jako mufy, redukcje, kolana, trójniki, trójniki siodłowe, odgałęzienia i zaślepki. Zakres średnic od DN20 nawet do DN630.