Vandex

Materiały do hydroizolacji firmy Vandex to proste rozwiązania do utrzymania suchej i bezpiecznej struktury przez wykorzystanie 7 podstawowych technologii uszczelniania i zabezpieczania wszystkich rodzajów betonu. Można je stosować do hydroizolacji, reprofilacji  i wyrównania, ochrony betonu przed zanieczyszczeniami agresywnymi, zwiększenia powierzchniowej odporności, ochrony dla ekstremalnych warunków.

Produkty Vandex przeznaczone są do:

- hydroizolacji i ochrony systemów kanalizacyjnych i  oczyszczania ścieków, studzienek przepompowni, studni rewizyjnych, kanałów, seperatorów, pokryw betonowych,

- zabezpieczenie przed wilgocią starego i zabytkowego  budownictwa,

- zabezpieczeniem balkonów, tarasów, fundamentów i piwnic,

- naprawy studzienek, kolektorów kanalizacyjnych, a także tuneli, konstrukcji poniżej gruntu,

- uszczelniania przecieków,

- wykonywania powłok zbiorników na wodę pitną.