Węże zbrojone

Węże zbrojone:
             Węże i przewody elastyczne wykonane ze zmiękczonego PVC i wzmocnione spiralą z twardego PVC. Występują w zakresie średnic od DN20 do DN200. Wszystkie węże nawijane są standardowo w krążki o długości 30mb z wyjątkiem średnicy 200, która występuje w odcinkach o długości 6mb.

Węże typu:

HYDRO przeznaczone są do transportu wody pitnej i innych cieczy oraz materiałów stałych.

AGRO przeznaczone są do transportu wody słodkiej i morskiej, ścieków, szlamów, rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych i innych.

EKO w wersji standardowej przeznaczone są do transportu wody pitnej i artykułów spożywczych.

PETRO służą do transportu substancji ropopochodnych tylko w takich przypadkach, w których z powodu elektryzowania się samej cieczy nie występuje zagrożenie od elektryczności statycznej.

TELKOM służą do osłony kabli optotelekomunikacyjnych w miejscach gdzie wymagane jest prowadzenie kabli po ostrych łukach lub studzienkach kablowych.

WENT w wersji standardowej (wentylacyjne) przeznaczone są do usuwania kurzu i oparów, do ssania trocin oraz w sprzęcie do odkurzania.