Oczyszczalnie ścieków i zbiorniki

 Drenażowe:
    

Oczyszczalnie drenażowe przeznaczone do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych z budynków jedno, lub wielorodzinnych i odprowadzania oczyszczonej wody bezpośrednio do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego. Oczyszczalnia składa się z dwóch elementów: osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego ( drenaż w gruncie i drenaż w nasypie ).

 
 Biologiczne:
   

Oczyszczalnie biologiczne oparte są na metodzie osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym, którego zastosowanie umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej stabilności pracy oczyszczalni. Małe gabaryty urządzeń i zakres przepustowości umożliwiają ich zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym.

 
 Szamba:
   

 Szamba wykonane jako szczelne zbiorniki bezodpływowe wykorzystywane są do gromadzenia ścieków, wód deszczowych itp. Zakres oferowanych zbiorników od 2 m3 do 60 m3. W zależności od pojemności zbiornika wyposażone są w jeden lub dwa włazy rewizyjne. Istnieje możliwość łączenia ze sobą zbiorników dla zwiększenia pojemności.

 
 Zbiorniki do zagospodarowania wody deszczowej:
   

Zbiorniki naziemne jednościenne lub dwuścienne zapobiegające zamarzaniu wody w okresie zimowym i podziemne. Służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz do celów bytowo-gospodarczych, tj.: podlewanie trawnika, pranie, spłukiwanie WC i prace porządkowe dookoła domu. Nadmiar wody jest odprowadzany do kanalizacji deszczowej lub w przypadku jej braku rozsączany skrzynkami rozsączającymi. W pełni zautomatyzowany przy zastosowaniu centrali sterującej montowanej w budynku oraz dodatkowych akcesorii umożliwia korzystanie z instalacji przez cały rok. W przypadku czasowego braku wody deszczowej w zbiorniku, instalacja jest automatycznie uzupełniana wodą z sieci wodociągowej.

 
 Zbiorniki do przechowania wody pitnej:
     

Zbiorniki wykonane z materiału dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną spożywczą z przeznaczeniem do przechowania wody pitnej. Pojemności zbiorników od 200 litrów do 9000 litrów.

 Wyposażenie dodatkowe:

 - 4’’ właz rewizyjny (umieszczony na górze zbiornika).

 - 16’’ właz rewizyjny (w zbiornikach o pojemności od 3500 litrów do 9000 litrów).

 - Króciec 2’’ GZ (umieszczony na górze zbiornika).

 - Odpowietrzenie z filtrem zabezpieczającym zbiornik przed zanieczyszczeniami.

 - Króciec poboru dolnego GZ w rozmiarze 1’’ dla zbiorników o pojemności nominalnej od 200 litrów do 1300 litrów, 1,5” dla objętości od 1800 litrów do 5000 litrów i 2” dla zbiornika 9000 litrów.

 - Zawór kulowy (dostarczany osobno, do samodzielnego montażu na króćcu poboru dolnego).

 - Pobory dolne zabezpieczane są tylko na czas transportu. Przed napełnieniem zbiornika należy zamontować dołączony zawór.