Systemy drenażu i odwodnieia PP

Rury drenarskie:
    

 Systemy drenarskie z PVC oraz PP w średnicach od DN50 do 200 znajdują zastosowanie do odwadniania terenów i odprowadzania wód gruntowych od budynków mieszkalnych. Rury drenarskie połączone ze studzienkami drenarskimi i kształtkami tworzą kompletny system odprowadzający wody gruntowe i deszczowe. Wykonany drenaż opaskowy w połączeniu z izolacją fundamentów skutecznie zabezpiecza przed przenikaniem wody przez fundamenty i ściany piwnic.

 
Kształtki drenarskie:
 

Kształtki drenarskie służą do do łączenia ze sobą rur drenarskich o średnicach od 50 do 100mm oraz do łączenia instalacji drenarskiej z kanalizacją 50 i 110mm. Dzięki zastosowaniu złączek wyeliminowano konieczność wycinania otworów w rurach.

 
Geowłókniny do rur drenarskich:
 

Geowłóknina drenarska służy do ochrony instalacji drenarskiej przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz przed zamuleniem. Posiada bardzo dobre właściwości mechaniczne we wszystkich kierunkach. Zastosowanie geowłókniny np.: aleje, chodniki, ścieżki – zwiększa stabilność, nośność, chroni przed przedostaniem się korzeni, parkingi i podjazdy – wzmacnia podbudowę zapewnia odpowiednią stabilność dróg i chodników przy zachowaniu odpowiedniej filtracji wód. Dostępne szerokości : 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m.

 
 Odwodnienia liniowe PP:
 

 Odwodnienia liniowe typu lekkiego mające zastosowanie do odprowadzania wody z chodników, wejść do posesji, tarasów, itp. Są wyposażone w ruszty z polipropylenu lub stali ocynkowanej (szczeliny rusztu 6mm i 10mm) w klasie obciążenia A 15. Dzięki odejściom bocznym i pionowym z łatwością łączą się z systemem kanalizacji.

 
Kinety:
 

 Kinety o wymiarach 200x200, 300x300 i 400x400 z pokrywą pełną stosowane są jako studzienki rewizyjne w systemach kanalizacji deszczowej, natomiast studzienki z kratą do odwadniania powierzchni utwardzonych oraz jako wpusty podwórzowe.

 
Osadnik podrynnowy:

 

 Osadniki podrynnowe wykorzystywane są do łączenia rur spustowych z rurami kanalizacji deszczowej oraz pełnią funkcję rewizji. Najczęściej montowane są w kostce brukowej. Zamontowany system sitek zapobiega przedostawaniu się liści i innych zanieczyszczeń do odpływu. Posiadają szeroki zakres średnic przyłączeniowych, dzięki czemu mogą być montowane do większości systemów rynnowych.