Nasza firma uzyskała kolejny patent.

Firma GAMART 25.05.2018 otrzymała patent  P.418248 na wynalazek pt. "Urządzenie do napełniania zbiornika wodą deszczową".powrót