Podwyższenie kapitału akcyjnego.

Nasza firma podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę 474 770 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych). Informacja o emisji akcji została wysłana do akcjonariuszy. Subskrypcja rozpocznie się 3 kwietnia 2017r. Kapitał zostanie podwyższony do kwoty 2.900.000 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).

powrót