Kredyt technologiczny

Nasza firma otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego decyzję o przyznaniu promesy technologicznej w kwocie 2.806.800 zł. na realizację projektu pt. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych tulei w oparciu o własne B+R”.

Oznacza to, że nasza firma stanęła przed szansą oferowania w niedalekiej przyszłości konkurencyjnych produktów na rynku nie tylko polskim, ale też europejskim i światowym.

powrót