GAMART

Zbiorniki do wody deszczowej

Zbiorniki mogą być częścią systemu do nawadniania ogrodów czy zasilania domowych i gospodarczych instalacji sanitarnych. Zapotrzebowanie terenu obejmuje jedynie powierzchnię potrzebną do posadowienia zbiornika lub - w przypadku braku kanalizacji - powierzchnię studni chłonnej czy drenażu rozsączającego. W ofercie dostępne pojemności zbiorników: 3000, 4000, 5000 l (większe pojemności na indywidualne zamówienie).

Monolityczne konstrukcje bez łączeń i spawów ze wzmacniającym ożebrowaniem.
Duża wytrzymałość i odporność na wahania naprężeń, zmiany pH i temperatury.
Niewielka waga – nie trzeba stosować dźwigów przy montażu
Nadstawki i pokrywy z zakręcanym zamknięciem typu ‘twist’
Wytłoczony otwór wentylacyjny.