GAMART

Oczyszczalnia drenażowa

Oczyszczalnie drenażowe przeznaczone do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych z budynków jedno, lub wielorodzinnych i odprowadzania oczyszczonej wody bezpośrednio do gruntu za pomocą drenażu rozsączającego. Oczyszczalnia składa się z dwóch elementów: osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego ( drenaż w gruncie i drenaż w nasypie)