GAMART

Oczyszczalnia biologiczna

Oczyszczalnie biologiczne oparte są na metodzie osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym, którego zastosowanie umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej stabilności pracy oczyszczalni. Małe gabaryty urządzeń i zakres przepustowości umożliwiają ich zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym.