GAMART

Obudowa studni głębinowej

Obudowy studni o średnicy o maksymalnej 920 mm i wysokości 1400 mm

W komplecie:
» właz 800 mm
» wkładka in situ 110 lub 160
» wkładka in situ 32 lub 40


INFORMACJE:

Obudowa wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości HDPE i przeznaczona do zabezpieczenia elementów osprzętu studni głębinowych. Użyty materiał pozwala na znaczne obniżenie wagi obudowy w stosunku do kręgów betonowych, zapewniając jednocześnie szczelność, oraz niższe koszty montażu.
Jej konstrukcja zapewnia stabilność obudowy w gruncie jak również możliwość wykonania połączeń z rurami w dowolnym miejscu, zabezpieczonych zastosowanymi wkładkami in situ. Obudowa zakończona jest włazem kompozytowym o średnicy 800 mm i nacisku do 200 kg umożliwiającym swobodny dostęp do wnętrza obudowy. Pierścień włazu jest jednocześnie elementem dociążającym i stabilizującym studnię. Kształt obudowy (zwiększenie średnicy w środkowej części) ułatwia montaż osprzętu. Obudowa może być stosowana również jako studnia wodomierzowa.

      

 

Studzienki służą do zabezpieczenia otworu studni głębinowej i do ewentualnego zamontowania instalacji pompowniczej.

Studnia ma zamontowane 2 stopnie ułatwiające zejście na dno.

Wysokość studzienki 1mb+komin 25cm.

Otwór studzienny 160mm z odejściem bocznym 32mm

Plastikowe studzienki do studni głębinowych nie wymagają konserwacji:

Wykonana z polipropylenu 6mm(ścianka) i 10mm(góra i dno)

Dużą zaletą jest łatwy montaż i niska waga ok.35kg.

Studzienki produkowane są metodą kształtowania i spawania płyt polipropylenowych.

Studzienka właściwie zabezpieczona piaskiem z cementem może być montowana w miejscach z występowaniem wód gruntowych.

Średnica wewnętrzna 96cm,a komin 60cm dzięki temu w studzience można łatwo zamontować

zbiornik przeponowy do zasilania w wodę domu(ogrodu)

Studzienki należy montować w terenach zielonych(trawniki,sady)itp:

Gdy instalujemy obudowę w miejscu gdzie występuje wysoki stan wód gruntowych należy:

wykopać wykop tak,aby pomiędzy obudową a ścianami wykopu powstała wolna przestrzeń ok.30cm.

w celu obsypania i zagęszczenia piaskiem zmieszanym z cementem.

Obsypywać warstwami ok.25cm.(zagęszczać-ubijać).

Dno studni należy wypoziomować i obsadzić na warstwie piasku z cementem ok.10cm.

Na dnie studzienki znajduje się otwór przelotowy z uszczelką gumową, w który należy wsunąć rurę studzienną i zabezpieczyć otwór studzienny.

W terenie gdzie nie ma wysokiego stanu wód gruntowych:

1)wypoziomować teren gdzie ma być zamontowany zbiornik

2)obsypywać równomiernie po całym obwodzie drobnoziarnistą ziemią lub piaskiem do wysokości ok. 5 cm od górnej krawędzi komina włazowego

3)po wyrównaniu terenu należy umożliwić bezpieczny dostęp do studzienki i należy zabezpieczyć teren wokół niej przed dostępem

osób nieupoważnionych.

 

 Instrukcja montażu