GAMART

ZAPROSZENIE NA TARGI TSLA - EXPO 2018

W dniach 28-29 września 2018r. zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska nr 19 na targach TSLA EXPO w Rzeszowie.

Udział w Targach TSLA EXPO Rzeszów 2018 został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

Targi są organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

GAMART    |    2018-09-14 13:20:21