GAMART

Hydropian

Hydropian wykorzystywany jako termoizolacja fundamentów, ścian piwnic w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym oraz obiektach użyteczności publicznej. W budownictwie drogowym i mostowym jako wypełnienie nasypów. Są to płyty styropianowe o obniżonej chłonności wody mające doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia.