GAMART

Vandex

Materiały do hydroizolacji firmy Vandex to proste rozwiązania do utrzymania suchej i bezpiecznej struktury przez wykorzystanie 7 podstawowych technologii uszczelniania i zabezpieczania wszystkich rodzajów betonu. Można je stosować do hydroizolacji, reprofilacji i wyrównania, ochrony betonu przed zanieczyszczeniami agresywnymi, zwiększenia powierzchniowej odporności, ochrony dla ekstremalnych warunków.

Produkty Vandex przeznaczone są do:
» hydroizolacji i ochrony systemów kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków, studzienek przepompowni, studni rewizyjnych, kanałów, separatorów, pokryw betonowych,
» zabezpieczenie przed wilgocią starego i zabytkowego budownictwa,
» zabezpieczeniem balkonów, tarasów, fundamentów i piwnic,
» naprawy studzienek, kolektorów kanalizacyjnych, a także tuneli, konstrukcji poniżej gruntu,
» uszczelniania przecieków,
» wykonywania powłok zbiorników na wodę pitną.


INFORMACJE:

Produkty Vandex przeznaczone są do:

  • - hydroizolacji i ochrony systemów kanalizacyjnych i oczyszczania ścieków, studzienek przepompowni, studni rewizyjnych, kanałów, seperatorów, pokryw betonowych,
  • - zabezpieczenie przed wilgocią starego i zabytkowego budownictwa,
  • - zabezpieczeniem balkonów, tarasów, fundamentów i piwnic,
  • - naprawy studzienek, kolektorów kanalizacyjnych, a także tuneli, konstrukcji poniżej gruntu,
  • - uszczelniania przecieków,
  • - wykonywania powłok zbiorników na wodę pitną.