GAMART

Geomembrana drogowa

Geowłókniny polipropylenowe oraz poliestrowe. Geowłókniny są produkowane na bazie wysoko wytrzymałego włókna polipropylenowego, które poddane kilkukrotnie procesom igłowania tworzą wysoce wytrzymałą strukturę włókniny. Szeroko stosowaną w budownictwie wodnym i lądowym. Geowłókniny nie zawierają żadnych związków chemicznych ani żywic w związku z tym nie stanowią żadnego zagrożenia dla środowiska. Są one odporne na działanie grzybów, pleśni oraz wszelkiego rodzaju składników chemicznych występujących w glebie. Wykorzystywana do budowy lotnisk, torowisk czy dróg. Warstwa podłoża jest poddawana naprężeniom wynikającym z ich użytkowania oraz oddziaływaniu czynników atmosferycznych. Prowadzi to do powstawania pęknięć oraz do mieszania się ze sobą poszczególnych warstw gruntu. Zmniejszających jego właściwości nośne. W konsekwencji powstaje ryzyko osuwania się konstrukcji ziemnych oraz koleinowania. Geowłóknina przejmuje powstające naprężenia dynamiczne oraz powstrzymuje poszczególne warstwy podłoża przed wymieszaniem się, co znacznie wydłuża czas eksploatacji ciągów komunikacyjnych a jednocześnie zmniejsza ilość kruszywa potrzebnego przy ich budowie.

Przeznaczenie:
» wykorzystywana do budowy lotnisk, torowisk czy dróg
» geowłóknina przejmuje powstające naprężenia dynamiczne oraz powstrzymuje poszczególne warstwy podłoża przed wymieszaniem się
» redukuje ilość kruszywa potrzebnego przy budowie infrastruktury drogowej